Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur

Vmbo-scholen en hun culturele omgeving ontwerpen leerlijn cultuureducatie

Een co-creatie traject van leerlingen, docenten, cultuurcoördinatoren, schoolleiders, lokale en culturele partners.

Deze vmbo-scholen doen al mee

  • Stad College, Almere

  • Montessori Lyceum Flevoland, Almere

  • OPDC-Almere

  • Almere College Dronten

  • Aeres VMBO Emmeloord

  • ISG Arcus, Lelystad

  • SG Lelystad

  • SG De Rietlanden, Lelystad

  • Aeres VMBO Lelystad